GIỚI THIỆU

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HẠC GIẤY

Hơp tác xã Nông nghiệp Hạc Giấy được thành lập tại huyện Chư Pưh tỉnh Gia Lai để đứng ra hướng dẫn người dân quy trình trồng trọt và chăn nuôi theo hướng hữu cơ các sản phẩm đặc trưng địa phương. HTX sẽ chịu trách nhiệm giám sát, bảo đảm chất lượng và thu mua, chế biến chuyển đến người tiêu dùng.

Bằng niềm đam mê, dự tập trung và kiên định với mục tiêu. Hơp tác xã Nông nghiệp Hạc Giấy đang trở thành đối tác – phát triển nông nghiệp uy tín đối với khách hàng. Chúng tôi phát triển không chỉ ở những mét vuông đất mà còn góp phần kiến tạo cộng đồng nhân dân tiên tiến, có phong cách sống hiện đại với cuộc sống xanh, qua đó tạo nên giá trị sống gia tăng bền vững cho chúng tôi và cho xã hội

HTX NÔNG NGHIỆP HẠC GIẤY

CHUYÊN CUNG CẤP CHO KHÁCH HÀNG CÁC SẢN PHẨM ĐẢM BẢO: